Landbrukstenester Sogn

Avløysartilskot 2017

Her kan du rekne ut kva du får i tilskot ferie- og fritid 2017

NYE TELJEDATOAR OG SØKNADSFRISTAR

Det er snittet av dyretalet på gardsbruket pr. 1. mai og 1. oktober (med søknadsfrist 15. oktober) som er grunnlaget for avløysartilskotet i år.

Frå 2018 blir det berre ei utbetaling for året, i februar, for både produksjonstillegget og avløysartilskotet.

Det er viktig at alle som kjem til å nytte seg av avløysartilskot i løpet av året søker 15. oktober sjølv om dei ikkje har nytta noko av tilskotet endå. Korrigering av beløp kan gjerast innan 10. januar, mens søknad må leverast innan 15. oktober.