Landbrukstenester Sogn

Avløysarkurs

Begynnarkurs.
Stad: Sogndal/Hafslo
Tid: 24.-25.mai
Minste aldersgrense 15 år.
Start fredag ettermiddag. Lærarar frå Tine.
Kursavgift kr 600.-

Teori mjølketeknikk, hygiene, anatomi, foring m.m.

Praksis i fjøs over tid.

Initiativet til dette kurset kom frå seks studentar i Sogndal 🙂

 Påmelding til Landbrukstenester Sogn tlf. 909 62157 eller 994 66812, innan 22.mai.