Avløysar

Til avløysaren

Lønnsoppgjøret 2019

Se lønnstabell gjeldende pr. 1. april 2019 nedenfor

April 2019 (.pdf)

Her kan du laste ned app viss du vil registrere timelister på mobilen: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webtempapp

Avløysaren skal ha god opplæring av bonden og ev. kurs.

Timeliste på papir: timeliste18

Nytilsett

HMS-bok finst på kontoret eller les her.

kan skrivast ut her og leverast til kontoret innan 30. kvar månad.

Arbeidsavtale leverast for nytilsette.

Kontaktskjema

Skjema for dokumentert oppl.

Bonden har eige skjema for KSL, avvikskjema m.v.

Avvikskjema 

Produktdatablad