Landbrukstenester Sogn

Til avløysaren

Lønnsoppgjøret 2021

2022Minstelønoverenskomsten-for-jordbruks 2022

Her kan du laste ned app viss du vil registrere timelister på mobilen: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webtempapp

Avløysaren skal ha god opplæring av bonden og ev. kurs.

Timeliste på papir: timeliste18

kan skrivast ut her og leverast til kontoret innan 30. kvar månad.

Nytilsett

HMS-bok finst på kontoret eller les her.

Arbeidsavtale leverast for nytilsette.

Kontaktskjema

Skjema for dokumentert oppl.

Bonden har eige skjema for KSL, avvikskjema m.v.

Avvikskjema 

Produktdatablad