Avløysar

Til avløysaren

Lønnsoppgjøret 2020

Se lønnstabell gjeldende pr. 1. 11.2020

Her kan du laste ned app viss du vil registrere timelister på mobilen: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webtempapp

Avløysaren skal ha god opplæring av bonden og ev. kurs.

Timeliste på papir: timeliste18

Nytilsett

HMS-bok finst på kontoret eller les her.

kan skrivast ut her og leverast til kontoret innan 30. kvar månad.

Arbeidsavtale leverast for nytilsette.

Kontaktskjema

Skjema for dokumentert oppl.

Bonden har eige skjema for KSL, avvikskjema m.v.

Avvikskjema 

Produktdatablad