Landbrukstenester Sogn

Avløysar og landbruksvikar i Landbrukstenester Sogn sitt område

Alle våre avløysarar i Indre Sogn er velkomne på julelunsj 8. desember på Sogndal Hotell klokka 12.00.

Sjå progam her

Påmelding til kontoret innan 1. desember. mob.: 90957162 eller 99466812