Landbrukstenester Sogn

Avløysar i Nærøyfjorden

Landbrukstenester Sogn søkjer etter avløysar frå mai t.o.m. september til Nærøyfjorden gard, feriehytter og camping. Arbeidet vert i hovudsak stell og mjølking av geiter, forefallande gardsarbeid og campingdrift. Løn etter kvalifikasjonar. Må snakke norsk og engelsk. Ring mob.: 909 62157 viss du er interessert i jobben og send CV på e-post ltsogn@n-lt.no