Landbrukstenester Sogn

sogn

Informasjon

Avløysarane våre gjer mykje godt arbeid på gardane. Kan de sende oss timelistene? Sjå vedlagt Info nov2022

LES MER »

Info september

Ferieavvikling: Det er ferieavvikling på kontoret frå og med onsdag 21. september til og med måndag 26. september. I denne perioden vil vår gode kollega i Sunnfjord svare på spørsmål. Solveig er diverre sjukmeldt

LES MER »

Ny tariff

No har Fellesforbundet og NHO mat og drikke vorte samde om ny tariff. Den gjeld frå 01.04.22. overenskomsten-for-jordbruks 2022.

LES MER »

Stilling 100 % i Fjærland

        Fem bønder i Fjærland har ledig 100 % stilling frå 1. oktober. Det er tre bønder med mjølkerobot, ein bonde med mjølkeproduksjon i båsfjøs og sau og ein bonde med

LES MER »

Fagbrev i landbruket

Leiar i Bondebladet 22.04.22: Rettferdig betaling og gode velferdsordningar er heilt avgjerande for å få unge til å satse på ei framtid i landbruket. For å rekruttere nye krefter, trengst også eit godt og

LES MER »

Årsmøte

Me vil,  i følgje vedtektene våre,  halde årsmøte onsdag,  30. mars kl. 12.00 på Quality Sogndal hotell. Sakspapir vert lagde ut her etter kvart som dei er klare. Det vert servert varm lunsj på

LES MER »

Informasjon november 2021

No må de sende oss timelister snarast 🙂 🙂  Her ligg brevet som gjekk ut til alle medlemmene våre i november INFOnov2021ny Bilete : Landbruksvikar Jan Ove Fuglesteg på oppdrag i fjøsen.

LES MER »

Leige landbruksvikar og avløysar

«Rett vikar til rett tid». Fleire av vikarane våre har plass i kalender dei komande vekene. Bestill i dag 🙂 tlf 909 62157. Godkjente sertifikat og kurs på kvar enkelt:  Sjå her om våre

LES MER »