Landbrukstenester Sogn

Aud fekk 25-års klokke

Aud Fossøy har arbeidd for gardbrukarane i 26 år. Saman med fleire andre i organisasjonen fekk ho klokke , diplom og blomar på haustsamlinga til NLT, Norske Landbrukstenester, på Gardermoen.

Haustsamling 2011

Frå venstre Gjermund Stuve, styremedlem i NLT og dagleg leiar i Landbrukstenester Hordaland og Jens K. Nes, styreleiar i  Landbrukstenester Sogn ville vere med og feire Aud.

Du kan lese meir om kriteriane for 25-årsklokke frå NLT.

Deltakarar frå heile Sør-Norge var tilstades.

Der var fleire som hadde arbeidd over 25 år.