Landbrukstenester Sogn

Årsoppgåve 2019

Godt nytt år til alle 🙂

Årsoppgåve for 2019 er sendt ut. Ta kontakt viss du ikkje har fått oppgåva di.

Frist for etterregistrering av avløysarutgifter er 10. januar 2020.

Les meir på Landbruksdirektoratet sine sider:https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-ferie-og-fritid/