Landbrukstenester Sogn

Årsoppgåve 2013

Tid for å levere søknad om avløysartilskot 2013. Finn rett beløp i årsoppgåva di.

Solveig på veg til posten med dei siste årsoppgåvene til medlemmene i Sogn… Ta deg tid til å lese om NLT, Norske Landbrukstenester, i den nye brosjyra som ligg ved.

 

Finn brosjyra på NLT si webside