Landbrukstenester Sogn

Årsmøte

Det vert halde årsmøte for Landbrukstenester Sogn torsdag 22.03.2018 kl 12.00 på Quality Sogndal Hotell.

Vanlege årsmøtesaker.

Loddtrekking om ein dag gratis landbruksvikar. Servering.

Her kan du lese årsmøtedokumenta:

Omtale2017

Rekneskap/Resultat

Notar

Revisormelding17

Arbeidsplan2018