Årsmøte

Det vert halde årsmøte for Landbrukstenester Sogn torsdag 22.03.2018 kl 12.00 på Quality Sogndal Hotell.

Vanlege årsmøtesaker.

Loddtrekking om ein dag gratis landbruksvikar. Servering.

Her kan du lese årsmøtedokumenta:

Omtale2017

Rekneskap/Resultat

Notar

Revisormelding17

Arbeidsplan2018