Landbrukstenester Sogn

Årsmøte torsdag 21. mars

Landbrukstenester Sogn held årsmøte torsdag 21. mars kl 12.00 på Sogndal Hotel.
Alle medlemer er velkomne.

Sjå årsmelding og rekneskap her. Årsmøtedokumenta vert supplert etterkvart som dei er klare.

Sakliste årsmøte

Årsmelding, rekneskap og notar 2012

Revisjonsmelding

Arbeidsplan 2013

Budsjett 2013