Landbrukstenester Sogn

Årsmøte. Sjå saksdokument

Det vert årsmøte for Landbrukstenester Sogn på Quality Hotel Sogndal,

måndag, 26. mars kl 12.00.

Årsmelding, rekneskap og tilpassing av nye vedtekter vedlagt.


1. Vanlege årsmøtesaker.
2. Tilpassing av vedtekter til ny samvirkelov.

Servering.

                 Vel møtt.

                                                         Styret

Årsmelding og rekneskap 2011

Tilpassing av vedtekter til ny samvirkelov