Landbrukstenester Sogn

Årsmøte. Sjå saksdokument.

Det vert årsmøte for Landbrukstenester Sogn på Quality Sogndal Hotell
måndag 26.mars kl 12.00.

Årsmelding, rekneskap og
tilpassing av vedtekter til ny samvirkelov vedlagt.

1. Vanlege årsmøtesaker.

Tilpassing av vedtekter til ny samvirkelov

Servering.

                 Vel møtt.

                                                         Styret