Landbrukstenester Sogn

Årsmøte onsdag 9. april kl 12.00

Vedlagt kan du lese innkalling til årsmøte og sakliste, årsmelding, rekneskap med notar og revisjonsmelding, arbeidsplan, budsjett og framlegg til fusjonsplan med Vik Bygdeservice SA.

Sakliste

Årsmelding 2013

Resultat

Balanse

Notar

Revisjonsmelding

Arbeidsplan 2014

Budsjett 2014

Fusjonsplan med Vik Bygdeservice SA

Innstillingar frå valnemnda