Landbrukstenester Sogn

Årsmøte 9. april 2019

Det vert halde årsmøte for Landbrukstenester Sogn på Quality Sogndal hotell tysdag 9. april kl 12.00.

Årsmelding, rekneskap med notar og revisjonsmelding, budsjett, arbeidsplan, godtgjersle tillitsvalde og val i følgje vedtektene.

Lunsj.

Sakliste

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEINNKALLINGA:

Aarsmelding 2018

Resultat og balanse2018

Notar2018

Revisjonsmelding 2018

ARBEIDSPLAN 2019

Budsjett 2019