Landbrukstenester Sogn

Årsmøte

Me vil,  i følgje vedtektene våre,  halde årsmøte onsdag,  30. mars kl. 12.00 på Quality Sogndal hotell. Sakspapir vert lagde ut her etter kvart som dei er klare. Det vert servert varm lunsj på hotellet. Velkomne 🙂

Sakliste22

STRATEGI 2020-2023 

Vedtekter Landbrukstenester Sogn

Aarsmelding 2021

Resultat og balanse 2021

Notar 2021

Revisjonsmelding Landbrukstenester Sogn SA 2022

Arbeidsplan 2022

Budsjett i 2022