Landbrukstenester Sogn

Årsmøte

Årsmøte i Landbrukstenester Sogn 3. juni kl 12.00 på Quality Sogndal Hotell.

Lunsj.

Vel møtt 🙂

Les møtedokument her:

Årsmøte 2019-saklista

Aarsmelding2019

resultat-balanse2019

Notar2019

Revisjonsmelding 2019

Budsjett 2020

ARBEIDSPLAN 2020

Valnemnda2020 innstilling

STRATEGI 2020-2023