Landbrukstenester Sogn

Årsmøte

på Quality Hotel Sogndal tysdag 4. april kl 12.00.

Vanlege årsmøtesaker.

Saksdokument vert lagt ut på denne sida når dei er godkjende av styret etter styremøte torsdag 23.03.

Frå kl 10.00-12.00 kan medlemmer, avløysarar og andre få opplæring i WebTemp, innlevering av elektroniske timelister.

Servering.

Vel møtt!