Landbrukstenester Sogn

Årsmøte

Det vert halde årsmøte for Landbrukstenester Sogn 15. mars kl 12.00 på Quality Sogndal hotell. Årsmøtedokument blir lagt ut her etter kvart som dei er klare. Les meir:

Resultat, balanse, notar

aarsmelding

Signert revisjonsmelding

Arbeidsplan 2016

Budsjett 2016