Årsmøte

Det vert halde årsmøte for Landbrukstenester Sogn 15. mars kl 12.00 på Quality Sogndal hotell. Årsmøtedokument blir lagt ut her etter kvart som dei er klare. Les meir:

Resultat, balanse, notar

aarsmelding

Signert revisjonsmelding

Arbeidsplan 2016

Budsjett 2016