Landbrukstenester Sogn

Årsmøte

Innkalling til årsmøte for Landbrukstenester Sogn torsdag 26. mars kl 12.00 på Quality Sogndal Hotell. Les saksdokumenta på denne websida. AaRSMoTE innkalling 2015

Arsmelding2014

Resultat 2014

Balanse 2014

Notar 14

Revisjonsmelding Landbrukstenester Sogn 2014

Arbeidsplan 2015