Landbrukstenester Sogn

Årsmøte 27.03.23

Det vert årsmøte for Landbrukstenester Sogn måndag, 27.03.2023 kl. 12.00 på Quality Sogndal Hotell.

Ein av dei frammøtte medlemmene vert trekt ut på møtet og får ein dag gratis landbruksvikar..:)

Varm lunsj kl 14.00. Resten av årsmøtedokumenta vert lagt til etter kvart som dei er klare.

Sjå årsmøtepapira her:

Årsmelding22

Rekneskap22

Notar 2022

Arbeidsplan 2023

Budsjett i 2023

Revisjonsmelding 2022