Landbrukstenester Sogn

Årsmøte 24.mars kl 11.00 på Quality Hotel Sogndal

Velkomen til årsmøte

onsdag, 24. mars kl 11.00 på Quality Hotel Sogndal

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Val av møteleiar og skrivar

3. Val av to medlemar til å skrive  under møteboka

4. Styret si årsmelding

5. Rekneskap og revisjonsmelding

6. Arbeidsplan for komande år

7. Budsjett for komande år

8. Godtgjersle til tillitsvalde

9 . Val   «Årsmelding og rekneskap med notar