Landbrukstenester Sogn

Årsmøte 23.03.2021

Det vert halde årsmøte for Landbrukstenester Sogn tysdag 23. mars kl 12.00 på Quality Hotell Sogndal.  Vel møtt:)

Styret har godkjent årsmelding og rekneskap i styremøte 9. mars. De kan lese sakspapira her:

Aarsmelding 2020

Resultatogbalanse2020

Notar Landbrukstenester Sogn SA

STRATEGI 2020-2023

Budsjett 2021

arbeidsplan 2021

Valnemnda2021 innstilling (002)

Revisormelding2020