Landbrukstenester Sogn

Årsmøte, 21. mars

Landbrukstenester ønskjer alle medlemer velkomen til årsmøte på Vesterland onsdag 21. mars kl 19.30.Nedanfor finn du årsmelding, rekneskap, budsjett og arbeidsplan.

Innkalling til årsmøte

Årsmelding

Resultat

Balanse

Budsjett

Arbeidsplan