Landbrukstenester Sogn

Årsmelding. Rekneskap. Arbeidsplan og Budsjett

Landbrukstenester Sogn hadde årsmøte 31. mars på Sogndal Hotel, og her kan de lese årsmeldinga og andre dokument som vart lagt fram og godkjent på møtet.

Årsmelding 2007

Resultat 2007

Balanse 2007

Arbeidsplan 2008

Budsjett 2008