Landbrukstenester Sogn

Årets lag 2012

Årets avløysarlag 2012, Landbrukstenster Sogn, vart kåra på årsmøtet til NLT 10. april. Ei stor overrasking, heilt uventa men også ei stor ære for styret og administrasjonen.
Gratulere også til dei flinke landbruksvikarane og avløysarane. Og det er sjølvsagt alle bøndene i regionen som gjev grunnlaget for drifta av laget.
Hurra for alle!!

NLT skriv om årets lag på si webside.

Styreleiar, Jens Nes og dagleg leiar, Aud Fossøy var valde årsmøtedelegatar og tilstades på årsmøtet då prisen vart delt ut.

Årets lag 2012

Sogn avis har framside 18.04.:

http://www.sognavis.no/lokale_nyhende/article6609987.ece