Landbrukstenester Sogn

Arbeidstøy

LIVOLD


 

Livold AS har jobba med konfeksjon og arbeidsklede siden 1979.  Dei har bygd opp kompetanse på å lage arbeidstøy som er praktisk og holdbart.

Dei kan lage tilpassa tøy i små seriar utan ekstra kostnader.

På kontoret har Landbrukstenester Sogn eksemplar av fleire modellar. Du kan bestille klede hjå oss.

Mjølkedressen er sydd i stoff som toler litt vatn. Avløysarane meiner at dressen har god kvalitet og er funksjonell.