Landbrukstenester Sogn

Arbeidsavtale.

Ifølgje arbeidsmiljølova § 14-5 er det krav om skriftleg arbeidsavtale for alle arbeidsforhold. Denne skal fyllast ut på eige skjema.

De får tilsendt arbeidsavtale ved å gje beskjed til oss på kontoret, eller skriv ut standard arbeidsavtale frå arbeidstilsynet (sjå sidemeny). Me sender ut kopi til arbeidstakar etter at den er utfyllt og underskriven.

Skriv ut arbeidsavtale her