Landbrukstenester Sogn

Arbeidsavtale


Standard avtale frå arbeidstilsynet

Her finn du Kontaktskjema. Fyll ut og send inn.

Du kan sende arbeidsavtalen og kontaktskjema på e-post til ltsogn@n-lt.no.

Her er brukarrettleiing til elektronisk timeliste:  Ansattportal

HMS-handboka