Landbrukstenester Sogn

Allmenngjeringsforskrifta – tolking

Gjeld spesielt gjestearbeidarar.Her følgjer ei tolking som Arbeidstilsynet har føreteke av Allmenngjerings-forskrifta.  Merk avsnittet om LØN: 0-12 veker: kr 97,50 pr. time. 12-24 veker kr 103 pr. time. > 6 månader kr 115,15 pr. time. Dette er satsar før ny tariff er ferdigforhandla.

http://www.la.no/upload/files/100413_arbeidstilsynets_fortolkning_av_allmenngjoeringsforskriften.pdf