Landbrukstenester Sogn

Aksjon mot matvarekjedene si marknadsmakt

Viktig markering ved Stortinget.

Både Bondelaget og fagrørsla i lag.