Landbrukstenester Sogn

4 NYE STILLINGAR LANDBRUKSVIKAR

LANDBRUKSVIKAR
1 stilling:  Luster-Sogndal
½ stilling: Luster
½ stilling: Sogndal-Leikanger-Balestrand
½ stilling: Aurland-Lærdal-Årdal
 

Landbrukstenester Sogn har fått ansvaret for å etablere landbruksvikarverksemd i Lærdal, Årdal, Aurland, Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster, for alle gardbrukane, både plante- og husdyrprodusentar.


Me ønskjer oss personale med interesse og utdanning innan landbruk. Søkjar må vere ansvarsbevisst og ha evne til god kommunikasjon. Det er utarbeidd særskild stillingsinstruks for landbruksvikarane.


 


Landbruksvikarane føl eigen lønnstariff, og reisetid i jobben frå frammøteplass, blir rekna som ordinære arbeidstimar. Frammøteplass blir bestemt i samråd med søkjar. http://www.landbrukstjenester.no/upload/files/1201774290_instruks_for_landbruksvikar.pdf