Landbrukstenester Sogn

4 heldige vinnarar

Landbrukstenester Sogn har registrert 53 medlemer med e-postadresse. Dette er me nøgde med i fyrste omgang, men reknar med at det er fleire som brukar e-posten sin aktivt. Registrer dykk gjerne frå heimesida her – «kontakt oss».Me takkar for 3 gåvekort hjå desse maskinfirma: Felleskjøpet, Maskinsenteret og Eik Maskin.1 heldig vinnar fekk kjeledress med logo Landbrukstenester Sogn. Hugs at avløysaren skal ha rein kjeledress klar når ho/han kjem på jobb! Me har gode dressar til sals. Ta kontakt om du er interessert.

Bente Steine Mundal, Aurland – gåvekort
Ole Bjarne Hovland, Årdalstangen – gåvekort
Hans H. Urdahl, Luster – kjeledress
Arne Rebni Øvreås, Skjolden – gåvekort

ME GRATULERER

Melding er sendt pr. e-post