Skjema

Skjema for nedlasting


Landbrukstenester Sogn nyttar timelister til lønnsdokumentasjon.

Søknad om skattekort og D-Nummer for utanladsk borgar

Skattekort for utland på engelsk

Skattekort for norsk tilsett

Her kan du laste ned timelister på papir: timeliste18

Rettleiing for utfylling av timelister14

Arbeidsavtale – nynorsk

Kontaktskjema

De kan sende ein mail og eventuelt få timelister tilsendt. Timelistene er med gjennomslag og to kopiar (til bonde og avløysar, kvit del skal sendast Landbrukstenester Sogn innan den 30. kvar månad)

I tillegg skal alle tilsette ha arbeidsavtale. Kontakt administrasjonen.

Velg skjema i venstremenyen.

Her finn du skjema for notering av dokumentert opplæring til KSL-perm: Skjema for dokumentert oppl.

Avvikskjema

Inntektsopplysningar på papir for sjølvstendig næringsdrivande og/eller frilansarar som skal ha sjukepengar

Lenke til NAV