Sesongarbeidarar – utanlandske

Sesongarbeidarar – utanlandske 

2019: Utanlandske sesongarbeidarar må sjølve søkje om skattekort slik som tidlegare år og legge ved arbeidsavtalen. Deretter kan e-skattekort hentast av oss. Sjå info her:

Gjestearbeidarar frå EU/EØS- område.

– korttidsoppdrag

Søke om skattekort – Tax card

Tariff2018