Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Leikanger, Årdal, Lærdal, Aurland, Vik og Balestrand

personverndokument

 

Vervekampanje

Landbrukstenester Sogn bør bli tilgjengeleg for fleire bønder og eventuelt andre småbedrifter. Medlemane i styret vil difor ta kontakt med bønder som ikkje er tilslutta laget for å gjere dei oppmerksam på fordelane med medlemskap....

3 sommarjobbar

Me har medlemer som søkjer etter arbeidshjelp i slåttonna i Luster kommune. Passar for ungdom mellom 16 og 18 år. Vanlegvis startar slåttonna i desse område rett etter at skulane er ferdige, ca. 20....

Styret 2007

På årsmøte 21. mars takka Jarle Barsnes for seg som leiar i Landbrukstenester Sogn og ønskte den nye leiaren, Jens K. Nes lukke til. Det nye styret ønskjer gjerne innspel frå medlemane.Styret 2007

4 heldige vinnarar

Landbrukstenester Sogn har registrert 53 medlemer med e-postadresse. Dette er me nøgde med i fyrste omgang, men reknar med at det er fleire som brukar e-posten sin aktivt. Registrer dykk gjerne frå heimesida her...

E-postadresse

Styret har ønskje om at alle medlemer som brukar e-posten sin aktivt sender e-postadressa si til Landbrukstenester. De blir med i ein konkurranse om ein kjeledress med logo, Landbrukstenester Sogn, og 3 gåvekort verdi kr 500...

Nytt år

Alle aktive medlemer har fått tilsendt årsoppgåve som er både eit rekneskapsbilag og eit dokument  der avløysarutgiftene for 2006 er summert. Husdyrbrukarar skal søkje om avløysartilskot for 2006 i lag med produksjonstillegget, side 4. På...