Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Leikanger, Årdal, Lærdal, Aurland, Vik og Balestrand

personverndokument

 

Rabattordningar

Dei medlemane som har utlønningar utover kr 50 000 pr. år vil få rabattar. For å oppnå rabatten stiller me visse krav til orden i lønningslistene og at innbetalingsfristane blir akseptert og følgt.