Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Leikanger, Årdal, Lærdal, Aurland, Vik og Balestrand

personverndokument

 

Info juli 2008

Informasjon er sendt alle aktive medlemer. Merk: Presentasjon av 4 landbruksvikarar. Janinie Gulbrandsen har beredskapsvakt i Luster, Sogndal,  Leikanger. Om naudsynt kan ho reise over fjorden både til Balestrand, Årdal, Aurland og Lærdal. Merk: Informasjon om gjennomsnittsrekning av...

Nytt personale

Avdelingsleiar:Solveig Sperle, 49 år,  Jostedalen har fått jobben hjå oss som avdelingsleiar. Ho har utdanninga si ved Sogndal Lærarhøgskule, adjunkt med tillegg. Sidan ho er oppvaksen på gard og har drive med  mjølkeproduksjon i mange år har ho god...

Ny lønnstariff

Fellesforbundet har stemt ja til oppgjøret 30.05.2008Vi viser til vårt Nyhetsbrev datert 29. april vedrørende resultat av årets forhandlinger med Fellesforbundet – Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene. Lønnstariffen:http://www.la.no/upload/loenn/1212136872_nr_6_ff_pr_1._april_08.xls

Nytenking i bærproduksjon

Næringsutvikling: Lærdal Grønt har gjennom nytenking i produksjon og kvalitetssikringa av morellar, stått fram som eit føredøme innanfor profesjonell oppbygging av mottak for friske hagebruksprodukt. (Landbruks- og matdepartementet, 29.05.2008)

Varslingsplikt

Varslingsplikt (Landbruks- og matdepartementet)»I Regjeringens forslag til ny lov om dyrevelferd som legges frem for Stortinget til hausten, foreslås det blant annet en generell varslingsplikt for å forhindre dyretragedier. Hver enkelt får etter forslaget...

Avdelingsleiar

LT Sogn søkjer etter avdelingsleiar til kontoret i Sogndal i 60 % stilling med snarleg tilsetjing. Me ønskjer helst søkjarar med kompetanse innan løn og rekneskap. I tillegg må søkjar vere serviceinnstilt, resultatorientert og...