Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Leikanger, Årdal, Lærdal, Aurland, Vik og Balestrand

personverndokument

 

Nytenking i bærproduksjon

Næringsutvikling: Lærdal Grønt har gjennom nytenking i produksjon og kvalitetssikringa av morellar, stått fram som eit føredøme innanfor profesjonell oppbygging av mottak for friske hagebruksprodukt. (Landbruks- og matdepartementet, 29.05.2008)

Varslingsplikt

Varslingsplikt (Landbruks- og matdepartementet)»I Regjeringens forslag til ny lov om dyrevelferd som legges frem for Stortinget til hausten, foreslås det blant annet en generell varslingsplikt for å forhindre dyretragedier. Hver enkelt får etter forslaget...

Avdelingsleiar

LT Sogn søkjer etter avdelingsleiar til kontoret i Sogndal i 60 % stilling med snarleg tilsetjing. Me ønskjer helst søkjarar med kompetanse innan løn og rekneskap. I tillegg må søkjar vere serviceinnstilt, resultatorientert og...

Jordbruksforhandlingane

Statens tilbud – Velferdsordningene Satsene i Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid økes med 5 pst. Maksimalbeløpet heves med 2 500 kroner til 58 000 kroner. Maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved...

Velkomen til landbruksvikarane

Jon Trygve Sygnabere og Kåre Kvamme tek til som landbruksvikarar hjå oss frå fredag 25. april, med høvevis Luster og Aurland-Lærdal som arbeidsområde. Begge har solid jordbruksutdanning og lang praksis i næringa. Både Jon-Trygve...