Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Leikanger, Årdal, Lærdal, Aurland, Vik og Balestrand

 

Nytt kontor

Opning av kontoret i Sogndal onsdag, 5. september kl 12 og utover ettermiddagen. Me held til i Reppenbygget, 2. etasje, Fjørevegen 10. Styret ønskjer alle interessert velkomen innom på ein kaffikopp og hyggeleg prat...

Landbruksvikartenesta blir nasjonal

Det er no avklart at landbruksvikartenesta skal overførast til landbrukstenester/avløysarlaga frå 1.1.2008.Landbruksministaren er positiv medan organisasjonen til landbruksvikarane, KFO, er bekymra for lønns- og arbeidsvilkåra og det faglege nivået.

Vervekampanje

Landbrukstenester Sogn bør bli tilgjengeleg for fleire bønder og eventuelt andre småbedrifter. Medlemane i styret vil difor ta kontakt med bønder som ikkje er tilslutta laget for å gjere dei oppmerksam på fordelane med medlemskap....