Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Leikanger, Årdal, Lærdal, Aurland, Vik og Balestrand

 

Avløysar, ledig stilling i Fortun

Fortunsdalen Avløysarring har ledig stilling som avløysar med snarleg tilsetjing. Ringen ønskjer seg søkjarar med interesse og røynsle frå jordbruket. Landbruksutdanning er ein fordel, men ikkje noko krav. Søknadsfristen er utvida til den 25....

Nytt kontor

Opning av kontoret i Sogndal onsdag, 5. september kl 12 og utover ettermiddagen. Me held til i Reppenbygget, 2. etasje, Fjørevegen 10. Styret ønskjer alle interessert velkomen innom på ein kaffikopp og hyggeleg prat...

Landbruksvikartenesta blir nasjonal

Det er no avklart at landbruksvikartenesta skal overførast til landbrukstenester/avløysarlaga frå 1.1.2008.Landbruksministaren er positiv medan organisasjonen til landbruksvikarane, KFO, er bekymra for lønns- og arbeidsvilkåra og det faglege nivået.