Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Leikanger, Årdal, Lærdal, Aurland, Vik og Balestrand

personverndokument

 

God jul

Administrasjon og styre ønskjer alle ei god jul og eit godt nytt år. Me tek juleferie no men er attende over nyår og lagar årsoppgåver for alle medlemer og lønns- og trekkoppgåver for tilsette. Dette blir...

Fagtur for avløysarar

Me arrangerer tur til Vik med omvising på Hove Fellesfjøs, onsdag 12. desember. Avreise frå Sogndal kl 09.45. Koordinering av skyss eller buss. Tema: Mekanisering, mjølkerobot, trivsel til dyra. Julemiddag på Vikja og omvising...

Fristar, årsoppgjør

Årsoppgjer: De må levere alle timelister innan den 15. desember. Avløysarar som arbeider fram til nyår leverer den 30. desember. Kontoret har ikkje opningstid i romjula. Lønns- og trekkoppgåver og kontoutdrag vert utsendt veke...

Arbeidsinstruks

Avløysaren har rettar og plikter. Me ønskjer at de les gjennom arbeidsinstruksen her. Dette er nyttig informasjon for både avløysar og bonde.Bonden har ansvar som oppdragsgjevar.

Avløysar, ledig stilling i Fortun

Fortunsdalen Avløysarring har ledig stilling som avløysar med snarleg tilsetjing. Ringen ønskjer seg søkjarar med interesse og røynsle frå jordbruket. Landbruksutdanning er ein fordel, men ikkje noko krav. Søknadsfristen er utvida til den 25....