Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Leikanger, Årdal, Lærdal, Aurland, Vik og Balestrand

personverndokument

 

Velkomen til landbruksvikarane

Jon Trygve Sygnabere og Kåre Kvamme tek til som landbruksvikarar hjå oss frå fredag 25. april, med høvevis Luster og Aurland-Lærdal som arbeidsområde. Begge har solid jordbruksutdanning og lang praksis i næringa. Både Jon-Trygve...

ÅRSMØTE

LANDBRUKSTENESTER SOGN held ÅRSMØTE på Quality Hotel Sogndal, måndag, 31. mars kl 20.00. 1. Vanlege årsmøtesaker. 2.  Servering. 3. Orientering om ny landbruksvikarordning.   Vel møtt. Styret.

Ledig stilling

Avløysar Landbrukstenester Sogn har ledig 100 % stilling i Fortunsdalen avløysarring, som har seks medlemer med mjølkeproduksjon og litt sau. Tilsetjing snarast.9 av 10 bønder stortrivst i yrket sitt (Statistisk Sentralbyrå) Medlemane i Fortunsdalen...

Ny landbruksvikarordning

Styret i Landbrukstenester Sogn har gjort vedtak om å tilby landbruksvikarordning i alle dei 7 kommunane som laget har aktivitet. Administrasjonen og styreleiar vil ha møte med kommunane og dei 3 landbruksvikarane som er...

Årsoppgjer

Frå nyår og til 20. januar har det vore hektisk aktivitet hjå oss for å få unna resten av lønningane for fjoråret,  klargjere og sende ut årsoppgåver og lønns- og trekkoppgåver. Alle skal ha fått...

God jul

Administrasjon og styre ønskjer alle ei god jul og eit godt nytt år. Me tek juleferie no men er attende over nyår og lagar årsoppgåver for alle medlemer og lønns- og trekkoppgåver for tilsette. Dette blir...