Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Leikanger, Årdal, Lærdal, Aurland, Vik og Balestrand

personverndokument

 

Motorsagkurs, merk kurs 2

Stell og bruk av motorsag i Gaupne, 7.-8. mars (16.-17. februar  er fullteikna)  Instruktør: Arnt Laukeland. 15 timars kurs over 2 dagar. Påmelding til Landbrukstenester Sogn 576 81 395 eller mob. 99 46 68 12. Kun 7...

God jul

God jul til alle medlemer,  avløysarar og andre tilsette:) Takk for godt samarbeid gjennom året.Vakttelefon: 917 76626 Kontoret blir mellombels stengt i romjula på grunn av montering av nytt ventilasjonsanlegg på Pyramiden.

Kurs i praktisk HMS-arbeid.

Landbrukstenester Sogn har arbeidsgjevaransvaret for avløysarane og landbruksvikarane.  Bonden har ansvaret for HMS på sin gard. Det er difor ønskjeleg at alle medlemer tek dette kurset i regi av landbrukets HMS-teneste.