Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Leikanger, Årdal, Lærdal, Aurland, Vik og Balestrand

personverndokument

 

Nytt personale

Aili Cecilie Kjølås-Sæverud er tilsett i vikariat som landbruksvikar i Luster etter at Jon-Trygve Sygnabere gjekk ut i permisjon frå 1. mars. 1. mai vil Tormod Herre frå Voss ta til i denne stillinga....

1 år permisjon

Landbruksvikar, Jon-Trygve Sygnabere, skal ha eitt år permisjon frå stillinga si. Både me i administrasjonen og bøndene vil sakne ein trufast, pliktoppfyllande og dyktig fagarbeidar, og ikkje minst ein god menneskekjennar.

Skattekort utanlandsk arbeidskraft

Skatteetaten endrar no rutinane for utskriving av   skattekort til utanlandske arbeidarar med D-nummer. Etter dei nye reglane må desse personane personlig møte på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll for å få nytt skattekort for 2011.