Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Leikanger, Årdal, Lærdal, Aurland, Vik og Balestrand

 

Kurs i praktisk HMS-arbeid.

Landbrukstenester Sogn har arbeidsgjevaransvaret for avløysarane og landbruksvikarane.  Bonden har ansvaret for HMS på sin gard. Det er difor ønskjeleg at alle medlemer tek dette kurset i regi av landbrukets HMS-teneste.