Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Leikanger, Årdal, Lærdal, Aurland, Vik og Balestrand

 

God jul

God jul til alle medlemer,  avløysarar og andre tilsette:) Takk for godt samarbeid gjennom året.Vakttelefon: 917 76626 Kontoret blir mellombels stengt i romjula på grunn av montering av nytt ventilasjonsanlegg på Pyramiden.

Kurs i praktisk HMS-arbeid.

Landbrukstenester Sogn har arbeidsgjevaransvaret for avløysarane og landbruksvikarane.  Bonden har ansvaret for HMS på sin gard. Det er difor ønskjeleg at alle medlemer tek dette kurset i regi av landbrukets HMS-teneste.