Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Leikanger, Årdal, Lærdal, Aurland, Vik og Balestrand

 

1 år permisjon

Landbruksvikar, Jon-Trygve Sygnabere, skal ha eitt år permisjon frå stillinga si. Både me i administrasjonen og bøndene vil sakne ein trufast, pliktoppfyllande og dyktig fagarbeidar, og ikkje minst ein god menneskekjennar.

Skattekort utanlandsk arbeidskraft

Skatteetaten endrar no rutinane for utskriving av   skattekort til utanlandske arbeidarar med D-nummer. Etter dei nye reglane må desse personane personlig møte på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll for å få nytt skattekort for 2011.

Motorsagkurs, merk kurs 2

Stell og bruk av motorsag i Gaupne, 7.-8. mars (16.-17. februar  er fullteikna)  Instruktør: Arnt Laukeland. 15 timars kurs over 2 dagar. Påmelding til Landbrukstenester Sogn 576 81 395 eller mob. 99 46 68 12. Kun 7...

God jul

God jul til alle medlemer,  avløysarar og andre tilsette:) Takk for godt samarbeid gjennom året.Vakttelefon: 917 76626 Kontoret blir mellombels stengt i romjula på grunn av montering av nytt ventilasjonsanlegg på Pyramiden.