Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Leikanger, Årdal, Lærdal, Aurland, Vik og Balestrand

 

God jul

Me ønskjer alle medlemer, tilsette og samarbeidspartnarar ei God jul og eit Godt nytt år. Kontoret er ikkje ope i romjula men me har vakttelefon Mobil: 917 76626 Sjå årsoppgjerfristar i infoskriv:

Årets avløysar

Årets avløysar i Sogn og Fjordane er Stein Roar Haugen. Han arbeider på fem gardsbruk i Fjærland og fekk prisen av NLT, Norske Landbrukstenester på landsdekkande samling for Sør-Noreg den 14. november.

Fagbrev agronom og gartnar

«I skoleåret 2014/2015 vil det bli igangsatt forsøk med yrkesutdanning for agronom og gartner. Forsøket som innebærer to års opplæring i skole etterfulgt av to år i lærebedrift skal føre fram til fagbrev som...

HMS-kurs for bonden.

Enkelt, praktisk, nyttig, økonomisk og helsefremmande. HMS er no ein obligatorisk del av KSL. Landbrukets HMS-teneste har kurs i Sogndal, Luster, Aurland og Vik. Påmelding innan 14. november.