Avviksmelding

HMS-system for landbrukstenester

Avviksskjema skal fyllast ut når det skjer avvik på arbeidsplassen i arbeidstida.

Melding om avvik:

Ditt namn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Stad (obligatorisk)

Dato for hendinga (obligatorisk)

Beskrivelse av avvik (obligatorisk)

Forslag til tiltak