Avløysar

Til avløysaren

Tariff 2017

Her kan du laste ned app viss du vil registrere timelister på mobilen: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webtempapp

Avløysaren skal ha god opplæring av bonden og ev. kurs.

Nytilsett

HMS-bok finst på kontoret eller les her.

Timeliste  kan skrivast ut her og leverast til kontoret innan 30. kvar månad.

Arbeidsavtale leverast for nytilsette.

Kontaktskjema

Skjema for dokumentert oppl.

Bonden har eige skjema for KSL, avvikskjema m.v.

Avvikskjema 

Produktdatablad