Author: admin

God jul

Me ønskjer alle medlemer, tilsette og samarbeidspartnarar ei God jul og eit Godt nytt år. Kontoret er ikkje ope i romjula men me har vakttelefon Mobil: 917 76626 Sjå årsoppgjerfristar i infoskriv:

Årets avløysar

Årets avløysar i Sogn og Fjordane er Stein Roar Haugen. Han arbeider på fem gardsbruk i Fjærland og fekk prisen av NLT, Norske Landbrukstenester på landsdekkande samling for Sør-Noreg den 14. november.

Fagbrev agronom og gartnar

«I skoleåret 2014/2015 vil det bli igangsatt forsøk med yrkesutdanning for agronom og gartner. Forsøket som innebærer to års opplæring i skole etterfulgt av to år i lærebedrift skal føre fram til fagbrev som...

HMS-kurs for bonden.

Enkelt, praktisk, nyttig, økonomisk og helsefremmande. HMS er no ein obligatorisk del av KSL. Landbrukets HMS-teneste har kurs i Sogndal, Luster, Aurland og Vik. Påmelding innan 14. november.