Kontakt oss

Tlf. 909 62 157 

Vakt kveld/helg:

917 76626 (Aud)          

994 66812 (Solveig)

Faks: 947 61 353

Adr.: Pyramiden,

6868 Gaupne

Kontorstad: Pyramiden, Gaupne

Opningstid kontor:        

kl 8.00 - 15.30

E-post:       aud.fossoy@n-lt.no

Les vår brosjyre

Søk etter

Search

Kontakt oss

Telefon kontor : 909 62157 (vakt kveld/helg 917 76626)

Kontortid: 8.00-15.00 måndag-fredag

Kontorplass på Pyramiden, Gaupne.

Postadresse: Landbrukstenester Sogn           NB! Lever timelister innan 30. kvar månad. 

                      Pyramiden

                      6868 Gaupne

Heimeside: www.landbrukstenester-sogn.no

Faks: 947 61353 

Administrasjon

    

Aud Fossøy
dagleg leiar
   

E-post : aud.fossoy@n-lt.no

Mob.: 917 76626

................................................................................................
 

Solveig Sperle
kontormedarbeidar 
  

E-post : solveig.sperle@n-lt.no 

Mob.: 994 66812    

                                                                
 

 

 

Hovudoppgåva til Landbrukstenester Sogn er å skaffe kvalifisert arbeidskraft, avløysar, til landbruket i sju kommunar, Lærdal, Aurland, Årdal, Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster. Laget har landbruksvikar (beredskap ved sjukdom) i alle kommunane med tillegg av Vik. Landbrukstenester Sogn er eig og styrd av medlemane i laget.

ADM.: Aud Fossøy og Solveig Sperle