Kontakt oss

Tlf. 909 62 157 

Vakt kveld/helg:

917 76626 (Aud)          

994 66812 (Solveig)

Faks: 947 61 353

Adr.: Pyramiden,

6868 Gaupne

Kontorstad: Pyramiden, Gaupne

Opningstid kontor:        

kl 8.00 - 15.30

E-post:       aud.fossoy@n-lt.no

Les vår brosjyre

Søk etter

Search

Aurland, Årdal, Lærdal, Leikanger, Vik, Balestrand, Sogndal og Luster.Årsmøte onsdag 9. april kl 12.00

Vedlagt kan du lese innkalling til årsmøte og sakliste, årsmelding, rekneskap med notar og revisjonsmelding, arbeidsplan, budsjett og framlegg til fusjonsplan med Vik Bygdeservice SA.

25. Mar, 2014

Les meir

Ny landbruksvikar

Me ynskjer Jan Ove Fuglesteg velkommen som landbruksvikar i Luster etter at Tormod Herre er slutta i jobben.

05. Mar, 2014

Les meir

Frikort eller skattekort?

Du skal sjølv bestille frikort eller endre skattekortet ditt på skatteetaten sine websider. Landbrukstenester Sogn hentar skattekortopplysningar elektronisk.

04. Mar, 2014

Les meir

Nytt: Avløysar frå du er 15 år

Frå 1.01.2014 kan bonden nytte avløysartilskotet og lønne avløysar når han har fyllt 15 år.

24. Feb, 2014

Les meir

Utanlandsk arbeidskraft

Sesongarbeidarar - utanlandske. Gjestearbeidarar frå EU/EØS-område. Korttidsoppdrag.

12. Feb, 2014

Les meir

Nye prisar

Nye prisar på landbruksvikar frå 1.1.2014. Dette er kvalifisert arbeidskraft som er subsidiert frå staten.

06. Feb, 2014

Les meirTil nyhetsarkiv